wintech windows

Move
Rich Text Content

نحوه تعویض پنجره قدیمی بدون تخریب

سوالی که برای مشتریان زیادی مطرح میشه هنگام تعویض پنجره قدیمی این است که آیا این تعویض با خرابی همراه است.

یعنی قسمتی از دیوار را تخریب کنیم تا پنجره را بیرون بیاوریم و پنجره جدید را جایگذاری کنیم. اما اینطور نیست!!!

اکثر مشتریان ما هنگام تعویض پنجره قدیمی آهنی یا آلومینیومی با پنجره دوجداره در محل پروژه سکونت داشته اند. بدلیل اینکه تعویض پنجره معمولی نه تنها آسیبی به دیوار ها وارد نمی کند بلکه در روند زندگی ما نیز خللی وارد نمی کند.

برای تعویض پنجره قدیمی آهنی با پنجره وین تک می توانید از محصولات ما استفاده کنید.

چرا پنجره آهنی را از دیوار بیرون نمی آوریم؟

نقطه اتصال پنجره های قدیمی آهنی یا آلومینیومی با دیوار، فریم دور است. این فریم دور دارای شاخک هایی ( در شکل روبرو با دایره های قرمز مشخص شده است)هست که این شاخک ها داخل دیوار فرو رفته اند و همچنین قسمتی از فریم نیز داخل دیوار قرار می گیرد. بنابراین هنگام تعویض پنجره قدیمی، فریم دور باقی می ماند و فقط قسمت داخلی پنجره از شیشه و لنگه ها خالی می شود. اگر فریم دور را بخواهیم بیرون بیاوریم، به بازسازی و تخریب دیوار نیاز پیدا می کنیم که زمان زیادی صرف خواهد شد.

در تصویر زیر محل برش محیط داخلی پنجره را نمایش می دهیم. داخل کادر قرمز فضایی است که در هنگام تعویض پنجره بدون تخریب، کاملا از شیشه، لنگه بازشو و ستون های افقی و عمودی تخلیه خواهد شد.

 

rich_text    
Move
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments