door closer

Move
Rich Text Content

آرام بند درب

جک آرام بند یک وسیله امنیتی است که بر روی درب ورودی نصب می شود تا از بسته شدن آن اطمینان حاصل شود و جلوی ورود آسان سارقان گرفته شود.

اگر شما درب ورودی آهنی ، چوبی و یا ضد سرقت دارید ، می توانید به آسانی از طریق ارسال فیلم و عکس آن به شماره واتساپ فروشگاه دیدبان ایمن ، قیمت آرام بند درب را دریافت کنید.

البته توجه داشته باشید که فقط مدل هایی که با توجه به عکس ، مناسب درب ورودی شما است به شما معرفی می شود و برای اینکه سردرگم نشوید قیمت سایر مدل ها ارسال نخواهد شد.

چگونه لیست قیمت تمام مدل ها را دریافت کنم؟

اگر می خواهید قیمت تمام مدل های موجود در سایت را داشته باشید فقط کافی است در گوگل یا هر موتور جستجو گر دیگری عبارت "آرام بند دیدبان" را جستجو نمایید. به این ترتیب  می توانید وارد صفحه اصلی جک ارام بند بشوید و قیمت انواع آرام بند ها را با یکدیگر مقایسه نمایید.

البته باز هم تاکید می کنیم برای هر دربی مدل های خاصی مورد استفاده می گیرد پس قطعاً تمام مدل های موجود در سایت فروشگاه برای  شما مناسب نیست و بهتر است با توجه به نظر فنی کارشناسان اقدام به خرید نمایید تا دوباره کاری نشود.

rich_text    
Move
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments