بازی انفجار

Move
Rich Text Content

ربات بازی انفجار چیست ؟

برای موفقیت در این بازی افراد بسیاری ممکن است اکانت های ربات بازی انفجار را خریداری کنند و از آن استفاده کنند. اما آیا واقعا این ربات ها درست کار می کنند و می توان به آن ها اعتماد کرد؟ ما این فرضیه استفاده از ربات ها و رسیدن به سود های بالا را رد می کنیم چرا که اگر این ربات ها بتوانند رمز بازی انفجار را کشف کنند، قطعا برای فروش به کاربران این بازی گذاشته نمی شدند. اما نمی توان منکر قطعی بی مصرف بودن این ربات ها نیز شد. در حقیقت کار این ربات ها این است که به جای شما وارد این بازی می شوند و تمامی مراحل بازی را به دوش می گیرند. اما سودی که این ربات ها بدست می آورند بسیار کم است و به گونه ای شاید هیچ مبلغ قابل توجه ای برای شما نداشته باشند و شما به تنهایی و با شناخت این بازی می توانید به مبالغ بسیار بالاتری دست پیدا کنید.

https://www.gencialismedsmrrxonline.com


هک کردن بازی انفجار

یکی از راه های میان بر برای رسیدن به موفقیت، هک بازی انفجار است. افراد زیادی بر این باور هستند که می توان این بازی را هک کرد. اما الگوریتم های این بازی به قدری پیچیده است که باید دید آیا این ادعا به حقیقت بدل می شود یا خیر. چرا که اگر با دقت بیش تری به کد های md5 و hash هر دست از این بازی نگاه کنید حتی با در اختیار داشتن ضریب نیز، هک کردن این بازی کار دشواری است. برای اینکه به شما نشان دهیم هک کردن این بازی کار به مراتب دشوار و نشدنی است.
به طور خلاصه یک بار الگوریتم و کد های این بازی را به شما شرح می دهیم. در هر دست از بازی انفجار یک الگوریتم ضریب بازی تولید می شود و زمانی که بازی شروع می شود، رمز گذاری صورت می گیرد و به عنوان کد md5 به نمایش در می آید. بنابر این می توان به جای تلاش برای هک کردن این بازی، کد ها را در زمان مورد نظر رمزگشایی کنید. اما این کار نیز اصلا راحت و آسان نخواهد بود چرا که شما حتی با بهترین تجهیزات و برنامه ریزی دقیق، تنها چند ثانیه فرصت انتخاب و تصمیم گیری خواهید داشت و این باعث می شود برای رمزگشایی دچار مشکل شوید. پیشنهاد ما این است که اطلاعات خود را از عملکرد این بازی افزایش دهید و با تمرین و تکرار سعی در بهبود بازی و کسب سود کنید.

 

rich_text    
Move
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments