آینده پژوهی علوم پزشکی

Move
Rich Text Content

گسترش و پیشرفت روز افزون فناوری ها بسرعت در حال تغییر الگو های بنیادین علوم مختلف می باشد که غفلت از دانستن آن ها می تواند تاثیر بدی بر چهارچوب های جوامع مختلف بخصوص جوامع علمی بگذارد.

یکی از مهمترین حیطه ها، جامعه ایست که با جان مردم سر و کار دارد یعنی رشته های علوم پزشکی. در ایران بدلیل جدایی دو وزارت خانه علوم و بهداشت مباحث فناوری در علوم پزشکی خشک و بی آب و علف هستند تا حدی که به کیفیت مبانی مختلف پزشکی ضربه وارد کرده و از ترند های دنیا کم کم بدور می اقتاده. انجمن و پایگاه علمی آینده پژوهی علوم پزشکی گیلان بر آن است تا این حفره را پر کند  و در راه پیشرفت هر چه بیشتر در چنین مباحثی قدم بر دارد تا آینده ای

روشن سازد آینده ای را که از آن غافلیم...

در این پایگاه علمی تغییرات و آینده های متغییر علوم به طور روشمند بحث می شود تا مقدمه ای برای اطلاع، ایده گیری، تحقیقات و حتی اختراعات باشد.

پس حتی اگر به فناوری ها و علوم نوظهور و پیشتاز علاقه مند هستین هم این پایگاه را از دست ندهید

 

 

https://medicalfuturology.ir

 

در ادامه باید گفت کمیته پژوهش این انجمن در صدد است تا با تجمیع متخصصان و دانشجویان پروژه های پیشتازی را تکمیل و ارائه بدهد پس اگر پژوهشگر هستین یا پروژه ای در پیشرو دارین حتما در بخش کمیته پژوهش انجمن خود را ثبت کنید.(حتی موارد پایان نامه ها)

 

https://medicalfuturology.ir/projects

https://medicalfuturology.ir/researcher

rich_text    
Move
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments